PAM mara-ja kiinteistöalan Savonlinnan seudun osasto ry (719)

Rekisteröity yhdistyksemme toimii itsenäisenä ja poliittisesti sitoutumattomana Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n paikallisyhdistyksenä alueella Savonlinna - Punkaharju - Kerimäki - Enonkoski - Sulkava - Rantasalmi.  

Osasto on linkki jäsenen ja ammattiliiton välillä

Jäsenellä on osastossa vaikuttava rooli: hän äänestää toiminnasta ja esittää alansa parhaana asiantuntijana   parannuksia työehtoihin. Osasto vie asioita eteenpäin PAM:n päättäviin  elimiin, tarjoaa yhteistyöverkkoja, koulutusta ja virkistystä.

Työntekijän puolta työelämässä pitää PAM -ammattiliitto

Työntekijöiden edut, esimerkiksi lomat, sairausajan palkka tai vanhempainvapaat, eivät ole itsestäänselvyyksiä. 
Ammattiliitto neuvottelee työehtosopimukset, joissa sovitaan minimiehdot mm. näistä pelisäännöistä. Ammattiliittoon kuuluminen takaa tärkeän yleissitovuuden yhteiskunnassa.

PAM:n jäsenet saavat maksutonta neuvontaa kaikissa jäsenasioissa, kattavat oikeus -ja lakipalvelut , työttömyyskassan jäsenyyden, koulutusta ja rahanarvoisia jäsenetuja.

Jäsenyys kannattaa aina

Jäsenyys on maksutonta opiskelija- ja eläkeläisjäsenillemme. Normaalijäsen (työssäkäyvä) maksaa bruttopalkastaan 1,5% jäsenmaksua, josta osasto saa osan jäsenmaksupalautteena kattamaan osaston kiinteitä kuluja, jäsenten virkistystoimintaa, koulutuksia ja muita yhteisiä tapahtumia.

MUISTATHAN: Jäsenmaksut ovat kokonaan vähennyskelpoisia verotuksessa.