Opiskelemaan työelämästä

8.11.2019

Jos lähdet opiskelemaan ja palkkatulosi keskeytyvät, muista ilmoittaa liittoon. Tiedot eivät siirry automaattisesti oppilaitoksilta, vaan sinun on itse huolehdittava ilmoittamisesta jäsenrekisteriin. Opiskelujen ohella ansaitusta palkasta jäsenmaksu maksetaan normaalisti.

Lue lisää

https://www.pam.fi/wiki/opiskelu-ja-jasenmaksuvapautus.html