Tietovisa

8.11.2019

Tiedätkö, mitä tarkoittaa Työehtosopimus? Entä Työsopimus??

 

Työehtosopi­mukset

PAMin tärkein tehtävä on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset. Niissä sovitaan työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne. Ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä.

https://www.pam.fi/wiki/tyoehtosopimus.html

Työsopimus

Työsopimuksella työntekijä ja työnantaja sopivat, millä ehdoilla työntekijä tulee työnantajan palvelukseen. Työsopimus on aina kahdenkeskinen sopimus. Työsopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.
 

Työsopimus kannattaa aina tehdä KIRJALLISENA!