Historia

PAM MARA- JA KIINTEISTÖALAN SAVONLINNAN SEUDUN OSASTO (719) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

 

YLEISTÄ

Ammattiosaston toiminta on ollut vakaata ja johtokunnan jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet toimintaan. Osastossa oli 28.12.2018 yhteensä 666 jäsentä (maksavat, eläkeläiset ja opiskelijat) 

Toimihenkilöt osastossa (kausi 2018–2020):
Puheenjohtaja: Pirkko Eronen
Varapuheenjohtaja: Ritva Suomalainen
Sihteeri: Raisa Porvali
Taloudenhoitaja: Minna Pii
Johtokunta (kausi 2018–2020):
Varsinaiset jäsenet: Aki Pulkkinen, Riitta Tamminen-Honkanen ja Minna Pii sekä varajäsenet Leena Haikonen, Kaisla Puukko ja Suvi Pennanen-Oikari

KOKOUSTOIMINTA

Johtokunnan varsinaisia kokouksia oli 10 ja sääntömääräisiä kaksi; 11.4. ja 10.12

KOULUTUS JA VIRKISTYSTOIMINTA

 - Jäsenille tiedotettu koulutusmahdollisuuksista; tilaisuudet olleet yl. aluetoimistoissa
 - Itä-Suomen johtokuntien koulutus 6-7.11. Tahkolla
 - Puheenjohtajapäivät 22–23.9. Lappeenrannassa 
 - Pilkkikisat PAM osastot 719+017 17.3. Harjunportissa 
 - Savo-Karjalan kesäpäivä 6.8. Leppävirralla 
 - Jäsenten virkistyspäivä 12.12. Kulttuurikellarin Impro –illassa
 - Paikalliset  jäsenalennukset liikuntaan, kulttuuriin jne. jatkuivat entisellään 
 - Smartumeja -50 % jaossa keväällä yht. 350 kpl. Seteleitä voi ostaa jatkuvasti,
   10 kpl/maksava jäsen/vuosi.

JÄSEN- JA EDUNVALVONTATOIMINTA

* Osasto Hyvinvointimessuilla 14.9. Tanhuvaaran urheiluopistolla
* Tervehdyskäynnit työpaikoilla, esitteitä jne infoa jaettu
* Casinolla ts- valtuutettu + kaksi varajäsentä, Savotekin lm. Aki Pulkkinen. 
   Työpaikat pieniä  ja luottamus- ja yhdyshenkilöitä olisi saatava enemmän.
* Osallistuttiin APJ:n Aivoriiheen 1.9. Putretissa
* Osaston 50 ja 60 vuotta täyttäneille jäsenille onnittelukortit
* Uusille jäsenille Tervetuloa osastoon –infokirje, esitteitä ja pieni lahja 
* Osasto sai vuodelle 2018 jälleen täysimääräisen jäsenpalautuksen, 11 %.
* Nuorisotoimintaan budjetoitu varoja, mutta aktiivisuutta toivottaisiin enemmän
* SAMI:n kevätinfossa 10 oppilasjäsentä ja valmistuneille jaettiin 4 x 20€ stipendit

TIEDOTUSTOIMINTA

 Sääntömääräiset kokouskutsut PAM –lehdessä ja Savonmaassa
 Kotisivut ja Facebook – sivujen päivitys, pj + taloudenhoitaja vastuuhenkilöinä 

 OSASTON TALOUS

 Osaston talous on vakaalla pohjalla.

                                            JOHTOKUNTA